Drobečková navigace

Úvod > Moje vybavení > Elektronické prvky montáže

Elektronické prvky montáže

Navigátor - 2

NAVIGÁTOR - 2 je zařízení pro snímání a indikaci polohy hvězdářského dalekohledu. Poloha dalekohledu je určována s pomocí dvou inkrementálních čidel IRC-M sestrojených z komponentů optické myši. Čidla jsou umístěna na montáži dalekohledu, na ose rektascenze Ra a ose deklinace Dec. Souřadnice polohy dalekohledu jsou zobrazovány na displejích, jeden je určen pro souřadnici RA a druhý je určen pro souřadnici DE.
 

NAVIGÁTOR - 2 pracuje v následujících režimech:

Inicializace při prvním spuštění a plní následující úkoly:

-
nulování systému po zapnutí nebo stisku tlačítka RESET,
- výběr položky činnosti z menu,
- zadání počtu generovaných pulzů snímači polohy IRC-M,
- inicializace systému na jednu nebo dvě vybrané hvězdy,
- časování osy RA,
- výběr nebo uložení inicializačních dat z nebo do paměti EPROM.

Inicializace systému po opětovném spuštění nebo RESET-u:

- obsahuje-li systém již dříve uložená data v EPROM, po zapnutí přístroje se data z EPROM zavedou

Standardní provoz bez PC:

- snímání polohy a zobrazování aktuálních hodnot RA a DE,
- vyhledávání objektů zadáním souřadnic pro RA a DE,
- korekce souřadnic RA a DE dle aktuální polohy.

Standardní provoz ve spolupráci s PC:

- simulace periferie NAVIGÁTOR - 1 s programem SkyCharts,
- provoz NAVIGÁTOR - 2 s PC s programem SkyCharts.

Testovací režimy:

- zobrazení nebo nastavení času a datumu,
- nastavení počtu pulzů IRC-M,
- zjištění počtu generovaných pulzů na jednu otočku polární nebo deklinační osy dalekohledu,
- vynulování čítačů souřadnic RA a DE.

Katalog objektů:

Zařízení NAVIGÁTOR - 2 pro svou činnost využívá následující katalogy:

- inicializační katalog vybraných hvězd, který slouží pro inicializaci systému,
- hlavní katalog objektů, slouží pro zadávání RA a DE sledovaného objektu, pokud zadání není realizováno ručně.

Uživateli je umožněno v obou katalozích listovat. Po zvolení objektu jsou jeho souřadnice použity pro další funkci.

V rámci hlavního katalogu lze volit objekty z následujících katalogů:
                                 NGC    IC    MESS    WSD    GCVS
Počet objektů použitelných v hlavním katalogu je následující:

prvních 1200 objektů z katalogu NGC a IC setříděných podle magnitudy objektu,

všechny objekty katalogu MESS,

3000 objektů je doplněno z katalogů WSD a GCVS setříděných podle magnitudy objektu.


Tolerance přesnosti zobrazení souřadnic objektů je:

 v RA +/- 1,5"
v DE +/- 20"
 

Výše uvedené zařízení bylo navrženo a zhotoveno péčí Ing. Grečnera a spol.


 
Pohon krokových motorů

Pohon krokových motorů se skládá ze dvou elektronických prvků uložených v samostatných krabičkách a z jednoho software prvku:

1. ovladač krokových motorů
2. pohon krokových motorů
3. Software Telescope Controled by PC

Modul Pohon krokových motorů slouží pro řízení pohybu a k napájení krokových motorů pro RA a DE:

- zadání rychlosti pro osu RA a DE
- zadání pohybu ve směru West, North, Eastt a South
- v modulu je uložen průběh napětí pro pohon dalekohledu krokovými motory, modifikovatelný uživatelem

Modul Ovladač krokových motorů poskytuje tyto možnosti:

- obsahuje deset rychlostí pro každý z RA a DE směru pohybu
- u každé rychlosti lze nastavit název, rychlost a počet mezikroků, možnosti řízení pohybu W, N, E, S a Stop
- zobrazení aktuálního směru pohybu pomocí šipek
- zobrazení aktuální teploty

Program je určen pro komunikaci PC s modulem Pohon KM a Ovladač KM dalekohledu. Kromě výše uvedených činností umožňuje dále:

- nastavení seriového portu pro připojení modulu Pohon KM
- prohození tlačítek N/S a E/W
- parametry rychlostí mhou být uloženy do souboru na disku nebo modulu Pohon KM
- možnost nastavení počtu mezikroků pro pohyb motoru a navíc max. zrychlení
 

Výše uvedené zařízení bylo navrženo a zhotoveno péčí Ing. Grečnera a spol.
 

TVGuider - autonomní autopointer

TVGuider umožňuje automatickou pointaci při astronomické fotografii. Pro astronoma pak zbývá provádět kontrolu kvality pointace v teple domova.

Pointační hvězda se snímá citlivou televizní CCD kamerou a videosignál se vyhodnocuje. Zařízení hledá v obraze hvězdu a určuje její odchylku od středu kříže. Podle toho vysílá korekce do montáže. Nastavení a seřízení zařízení se provádí na TV monitoru nebo v terénu na malém LCD panelu s videovstupem. K vlastní funkci není displej nutný, ale je třeba k nalezení a zaostření hvězdy a nastavení parametrů zařízení. Poté ho lze vypnout nebo odpojit. Prováděné korekce se signalizují rozsvěcením červených LED ve čtyřech směrech a přítomnost hvězdy v kříži se signalizuje pomocí zelené LED.
 

Výše uvedené zařízení bylo navrženo a zhotoveno péčí Ing. Myslivce.